Page 8 - Alabama 811 Magazine 2019 Issue 2
P. 8

 ‘ f N *  
‘ j ' _ __ ‘_ _ I ‘ ‘r '  ~ ,’:‘.-‘,I‘.' ‘r’
, ( _g§._.«_‘¢ ,,,r,_’_ J: 
 ‘ ., "’»"’ .?‘5"'f 
1’ :  /“ . -".:;:~' J‘ 
act". _ F V. J; "‘ .1.—._-
W ‘ "T 5, - * ‘A. '‘-a
- 3' E.» 
% l - _
r ‘ ' yi 
M
I
-41‘. _
tgfhm A Q %
M‘? ‘ k \\ g
W\\ > .‘ V _‘ "F
- , "" /;_ ‘E64;-“.»."",*":_ 3  «
 % A 1

   6   7   8   9   10