Page 12 - Alabama 811 2017 Issue 1
P. 12

.77 ' '
_ ‘ , . 1:‘
\
n ‘ V
. /.1. l
' W7 1

7!-:9‘-.., “ , I‘ ‘->~.43;v' -e:p;4"*;{_' 5 -.*r».‘

4. ”':"—’” ;»'»».'3*~‘ _z'\. 3/ /1 

 > ,;«_,--;j;;§;’.4~T, I 3,.

 I~: :' ’ 5 - :" .. A JP“ '4 Z-*1. . ‘
 _.':» «<1 . n. . L . » .1 3.; 5;, V’
. .,' 4.153‘ * “ ». ‘Z 72: -. ;
Fifi is -': " —:r - ‘ ..~)V;! -"3"" V I —
V ~' - ".":..:it‘9“-‘- /’
% .L~..':x .~ ~*,.1‘—’."’-~ ~‘ 4'3‘ ' ‘ fin I » 3.: - -:

’ 2"’? .:‘*“ '*'-»:a:.="-.,‘__, .‘ -fizz.‘ » -I g::«-»,.~ .
>'.’.;.”:3 §-9"’ .' = z,'’_,,- ='.’~'§.'._7J “.'lr:¥"' :
  . -  
 _, ;;,—'1'—-‘5',',$- ‘  ,1 . ‘T’ 1 '3 .4  1
 ,- "9" ‘ .3} "53 A’ I‘ "’.‘.- V "-

 , . '—  ‘ gv  ,, H
-'.-v_,}._ A , ' ";_—A_= ,1‘ .—.i

, :2‘ ‘ . , ‘ V  2 ,*_
  ?   .4 
.,,.-:1 . ’. ,_ 4a€‘}.+7'..~!§‘;-av-' 7.;-,'.._;,__. 
‘I . ,_ ', ,,., ‘1 .; ’ ?‘1‘,’rb: wj. ,_ _. ._
#5,‘ ,,r‘ Iigm. ‘~ ‘ __ ;7 1 _» 31"?" 3-V,’

.., 2. - __., W -1;: 
' "i:#a»’-i».‘-‘ " _gg_.5_‘ ..’-‘T3;--.-‘.;’:’


   10   11   12   13   14